Juridische informatie

1 - UITGEVER

PILOT CORPORATION EUROPE

Status: SAS met een aandelenkapitaal van €7.216.936

RCS ANNECY 399 424 753

Adres: 1 Rue de l'Ecriture - Saint Martin Bellevue 74370 FILLIERE, FRANKRIJK

Telefoonnummer: +33 (0)4 50 08 30 00

E-mail : contactus@piloteurope.com

Intracommunautair BTW-nummer: FR399424753

Publicatiemanager: Bertrand PEETERS

 

hierna "PCE" genoemd

 

2 - HEMBER

ADOBE FRANKRIJK

Lauristonstraat 94

75116 Parijs

FRANKRIJK

 

3 - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Deze website, toegankelijk via de url pilotpen.be, (hierna de "Website" genoemd) is de exclusieve eigendom van PCE.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de website voor andere doeleinden dan het gebruik waarvoor deze bestemd is (d.w.z. raadpleging van de catalogus van PCE-producten en de eventuele aankoop ervan), op welke drager dan ook, is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van PCE en vormt een inbreuk in de zin van artikel XI.293 van het Franse Wetboek van economisch recht. Niet-naleving van dit verbod kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser.

De informatie op de website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Met uitzondering van de informatie over de producten die via de website door PCE te koop worden aangeboden, deze wettelijke kennisgeving, de algemene verkoopvoorwaarden en het daarin opgenomen vertrouwelijkheidsbeleid, is de informatie op de website niet-contractueel.

PCE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de hyperlinks op de website die leiden naar andere sites en, meer in het algemeen, naar alle bestaande bronnen op het internet. PCE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet functioneren van dergelijke links.

Alle handelsmerken die op deze site worden genoemd, zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Indien PCE niet de eigenaar is van een handelsmerk dat op de website voorkomt, beschikt het ten minste over een reproductielicentie. Elke weergave en/of reproductie en/of geheel of gedeeltelijk gebruik van deze handelsmerken zonder voorafgaande toestemming van hun eigenaren is derhalve verboden.

4 - PCE GEBRUIKT COOKIES OP ZIJN WEBSITE

Wanneer u onze Website bezoekt met een browser die geen cookies van de Website heeft opgeslagen, informeren wij u dat wij cookies gebruiken door middel van een informatiebanner.

Door onze Website te bezoeken, stemt u in met ons gebruik van cookies.

Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.