Privacybeleid

Deze website, toegankelijk via de url pilotpen.be, (hierna de "Website") is de exclusieve eigendom van :

PILOT CORPORATION EUROPE

Status: SAS met een aandelenkapitaal van €7.216.936

RCS ANNECY 399 424 753

Adres: 1 Rue de l'Ecriture - Saint Martin Bellevue 74370 FILLIERE, FRANKRIJK

 

Contact e-mail voor vragen over uw persoonlijke gegevens: contactus@piloteurope.com

hierna "PCE" of "wij" genoemd.

 

Door gebruik te maken van de website of door het plaatsen van een bestelling voor producten bij PPE, kan u worden gevraagd om persoonlijke gegevens over uzelf aan PCE te verstrekken.

Door gebruik te maken van de Website kan u ook gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens door te geven aan bepaalde derden. Deze derden verzamelen uw gegevens zelf onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Daarom willen wij u informeren over de manier waarop PCE uw persoonsgegevens verwerkt en verzamelt. Dit privacybeleid heeft als doel u te informeren over wanneer wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen, het doel van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, de rechtsgrondslag die ons toestaat uw gegevens te verwerken, de ontvangers van uw gegevens, de duur van de verwerking en uw rechten. PPE moet worden beschouwd als een verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de RGPD voor de gegevens die het verzamelt.

In dit verband zet PCE zich in om uw persoonsgegevens te beschermen en te voldoen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (hierna de "GDPR" genoemd) en de bepalingen die van kracht zijn in België.

Onze hoofdactiviteit is de verkoop van schrijfwaren en de promotie van ons merk. We streven er daarom niet naar om je gegevens op grote schaal te verwerken.

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, behalve :

 • aan onze onderaannemers, waar nodig en onder zeer specifieke voorwaarden,
 • aan andere derden, als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Noch wij, noch onze onderaannemers verzamelen uw persoonlijke gegevens met de bedoeling deze zonder uw toestemming aan derden te verkopen of voor marketingdoeleinden te gebruiken of met de bedoeling uw gedetailleerd profiel vast te stellen.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens alleen voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden en op basis van, van geval tot geval, een van de volgende rechtsgronden (GDPR, Artikel 6):

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze contractuele relatie met u of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen;
 • verwerking noodzakelijk is voor een legitiem belang (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, ons belang om te reageren op een van uw vragen of verzoeken, het beheren van onze contractuele relatie met u, of het verbeteren van onze producten en website), tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren;
 • De verwerking wordt waar nodig met uw toestemming uitgevoerd;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

Inhoud van dit privacybeleid :


 WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE? VOOR WELKE DOELEINDEN EN HOE LANG?

Wanneer u onze Website bezoekt, gebruiken we cookies

Wanneer u onze Website bezoekt met een browser die geen cookies van de Website heeft opgeslagen, informeren wij u dat wij cookies gebruiken door middel van een informatiebanner.

Door onze Website te bezoeken, stemt u in met ons gebruik van cookies. U kunt deze weigeren (met uitzondering van het gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Website) door de knop "Alles weigeren" op de banner te selecteren. U kunt de gewenste cookies selecteren door de knop "Aanpassen" te selecteren.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op de harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen introduceren op de computer. Cookies worden uniek toegewezen en kunnen normaal gesproken alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie heeft uitgegeven.

De cookies die door onze Website worden uitgegeven, worden gebruikt om :

 • om de basisfunctionaliteiten van de Website te laten functioneren, d.w.z. om de presentatie van de Website aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, schermresolutie, besturingssysteem, enz.);
 • informatie onthouden die u op onze site hebt opgegeven om de toegang tot uw account te vergemakkelijken, zodat u zich tijdens dezelfde sessie niet meerdere keren hoeft te identificeren;
 • om statistieken op te stellen, meer te weten te komen over het gebruik en de verkeersvolumes op onze Website om de werking van onze diensten te verbeteren; we gebruiken Google Analytics™ of een ander gelijkaardig analyse-instrument; de verzamelde informatie is geaggregeerd en laat geen individuele identificatie toe; om meer te weten te komen over Google Analytics™: https://marketingplatform.google.com/intl/fr/about/analytics/; om niet langer gevolgd te worden door Google Analytics™: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hoe beheert u uw cookievoorkeuren?

U kunt ervoor kiezen om cookies op uw terminal op te slaan of om ze te weigeren door uw browsersoftware te configureren. Omdat de configuratie van elke browser anders is, vindt u hieronder informatie over hoe u uw wensen met betrekking tot cookies kunt wijzigen.

U kunt ook inloggen op de website https://www.youronlinechoices.com/ en de instructies van deze site volgen om u te helpen de cookies die op uw terminal worden opgeslagen te beheren, autoriseren of blokkeren.

Voor Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Voor Edge™: https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/g%C3%A9rer-les-cookies-dans-microsoft-edge-afficher-autoriser-bloquer-supprimer-et-utiliser-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Voor Firefox™: https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-cookies-donnees-site-firefox?redirectslug=effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information&redirectlocale=fr

Voor Safari™: https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/sfri11471/mac

Voor Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

 

Cookies die naar onze Website worden gestuurd door toepassingen van derden

We kunnen toepassingen van derden opnemen op onze website, zoals de knoppen voor sociale netwerken Facebook of X (Twitter). Het sociale netwerk/de derde partij kan u identificeren via deze toepassing, zelfs als u deze niet actief hebt gebruikt tijdens uw bezoek aan onze site. Wij hebben geen controle over het proces dat wordt gebruikt door sociale netwerken/derde partijen die namens hen handelen. Voor meer informatie over cookies en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze sociale netwerken/derde partijen raden wij u aan het beleid en de voorwaarden te raadplegen van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze sociale netwerken/diensten die door deze derde partijen worden aangeboden.Als u een klantaccount aanmaakt wanneer u een bestelling plaatst op de Website

Wanneer je een bestelling plaatst, vragen we je om een klantenaccount aan te maken. We vragen je om de volgende informatie te verstrekken:

 • Uw volledige naam ;
 • Uw e-mailadres ;
 • Uw postadres / postcode / plaats / land ;
 • Uw telefoonnummer.

Het verzamelen en verwerken van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract, om PCE in staat te stellen de bestelling te valideren, te controleren en voor te bereiden, u toegang te geven tot uw online account en onze klantrelaties te bewaken (met name in het kader van onze commerciële garantie).

Deze persoonsgegevens zijn bestemd voor het personeel van PCE en voor het personeel van eventuele onderaannemers die belast zijn met de gehele of gedeeltelijke verwerking van de bestelling (met name vervoerders).

De verzamelde gegevens worden door PCE bewaard voor de duur van de commerciële relatie tussen u en PCE, d.w.z. zolang u uw klantenrekening aanhoudt en in ieder geval zolang als nodig is om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen.

Al deze gegevens (naam, voornaam, adres, bestelgeschiedenis, enz.) blijven voor u toegankelijk via uw klantenaccount ("mijn account" of gelijkwaardig gedeelte van de Website), en voor ons, zodat u uw geschiedenis en uw facturen kunt bekijken.

In alle gevallen, zelfs als u uw klantaccount verwijdert, kunnen uw gegevens worden gearchiveerd om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en in het bijzonder aan onze verplichting om facturen gedurende een periode van 10 jaar te bewaren.

PCE heeft geen toegang tot uw creditcardgegevens. [GD1] De financiële transacties worden toevertrouwd aan HIPAY , een betalingsserviceprovider die ervoor zorgt dat ze correct en veilig worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Als u een klantaccount aanmaakt zonder een bestelling te plaatsen

Je kunt een klantaccount aanmaken voordat je een bestelling plaatst. Dit verplicht je echter geenszins om een bestelling bij ons te plaatsen.

We hebben de volgende informatie nodig:

 • Uw volledige naam ;
 • Uw e-mailadres.

 

Deze informatie is nodig om uw account aan te maken en u te identificeren wanneer u zich opnieuw aanmeldt, of indien nodig om uw wachtwoord te achterhalen als u het vergeten bent.

De gegevens worden bewaard zolang u uw account bijhoudt. Na een periode van 2 jaar vanaf het aanmaken van de account verwijderen we elke account die inactief is geweest.

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of rechtstreeks op ons contact e-mailadres

Als je een vraag of verzoek hebt, kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier of rechtstreeks per e-mail.

We verzamelen de volgende gegevens wanneer u ons een bericht stuurt:

 • je voor- en achternaam,
 • je e-mailadres,
 • uw telefoonnummer.

Deze gegevens zijn bestemd voor de afdeling Customer Service van PCE en worden uitsluitend verzameld om contact met u op te nemen en te reageren op uw verzoek.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de toepasselijke wetgeving ons verplicht om ze langer of korter te bewaren. We gebruiken ze niet voor andere doeleinden.

Als je hebt aangegeven dat je onze nieuwsbrief wilt ontvangen

Wanneer u uw klantenaccount aanmaakt of opent ("mijn account" of gelijkwaardig gedeelte van de Website), kunt u een vakje aanvinken om aan te geven dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

Je kunt je ook aanmelden voor deze nieuwsbrief door je e-mailadres in te vullen in het daarvoor bestemde veld op onze startpagina.

Daarom verzamelen we je e-mailadres om je Pilot-informatie en promotionele aanbiedingen te sturen, zodra je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

De verzamelde persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door het team van PCE Marketing en eventuele onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van onze marketingactiviteiten. Deze laatsten zijn gebonden aan specifieke contractuele verplichtingen, door ons bepaald, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die wij aan hen overdragen.

We bewaren je persoonlijke gegevens voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van je registratie. Deze periode kan met uw toestemming worden verlengd aan het einde van deze periode. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden via uw klantenaccount.


WELKE REGELS ZIJN IN ALLE GEVALLEN VAN TOEPASSING?

Waar slaan we uw gegevens op?

PCE slaat uw gegevens niet op buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Als een van onze onderaannemers uw gegevens buiten de EER opslaat, zorgen wij ervoor dat zij dezelfde veiligheidsgaranties en dezelfde mate van bescherming voor uw gegevens bieden als in de EER (zie volgende vragen).Is het veilig?

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig te houden.

We besteden veel aandacht aan de keuze van onze IT-apparatuur, software en onderaannemers en aan de verbetering van onze interne procedures. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om verlies, vernietiging, ongeoorloofde of onwettige toegang en gebruik te voorkomen, en eisen dit van onze onderaannemers. Wij zorgen ervoor dat onze interne medewerkers en de medewerkers van onze onderaannemers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens gebonden zijn aan een geheimhoudings- en veiligheidsplicht.   

Ondanks de maatregelen die we nemen, kan geen enkele elektronische overdracht of opslag van informatie 100% veilig zijn en we kunnen daarom niet garanderen dat er nooit verlies, vernietiging, onbevoegde of illegale toegang of gebruik van uw gegevens zal plaatsvinden. 

Hoe werken we samen met onze onderaannemers?

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan onze onderaannemers.

Bijvoorbeeld:

 • Wanneer je een bestelling plaatst, moeten we je persoonlijke gegevens doorgeven aan onze vervoerder;
 • Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze onderaannemer die verantwoordelijk is voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Een lijst van onze onderaannemers en de locatie van hun statutaire zetel is op verzoek verkrijgbaar via het e-mailadres bovenaan dit privacybeleid.

Voordat we uw persoonsgegevens doorgeven aan onze onderaannemers, sluiten we een contract met hen om de contractuele verplichtingen van elke partij vast te leggen. We vragen hen om uw gegevens alleen te verwerken voor het doel en de duur die wij hebben bepaald. We zorgen ervoor dat het personeel dat gemachtigd is om uw gegevens te verwerken, de vertrouwelijkheidsregels respecteert en dat er technische en organisatorische maatregelen worden genomen om een goed beveiligingsniveau te garanderen.

We zorgen ervoor dat onze eigen onderaannemers hun taken niet uitbesteden zonder onze toestemming.

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bevoegde instellingen of andere rechtmatige ontvangers in toepassing van de wet, in het bijzonder voor de bescherming en verdediging van onze rechten.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de GDPR en in bepaalde omstandigheden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wet- en regelgeving, heb je de volgende rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die je aan ons hebt verstrekt:

 • het recht om informatie te ontvangen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de voorwaarden daarvoor;
 • het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren: u kunt een bevestiging krijgen of wij persoonlijke gegevens over u verwerken of niet, en als dat zo is, kunt u ons vragen om een kopie van die gegevens, evenals een kopie in een machineleesbaar formaat;
 • het recht om uw gegevens te rectificeren: u kunt in bepaalde gevallen verzoeken om onjuiste of onvolledige informatie over u te wijzigen, bij te werken of te rectificeren; als u een klantenaccount hebt, kunt u uw gegevens ook rechtstreeks op deze account wijzigen ("mijn account" of een vergelijkbaar gedeelte van de Website);
 • het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn of als de verwerking ervan onwettig is;
 • het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, bijvoorbeeld totdat een onjuist gegeven is gecorrigeerd;
 • het recht om uw persoonlijke gegevens in een machinaal leesbaar formaat te ontvangen en naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te sturen ("gegevensoverdraagbaarheid");
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens: u kunt ons vragen om te stoppen met het gebruik en de verwerking van uw gegevens, tenzij we aantonen dat we een zwaarwegend legitiem belang hebben bij de verwerking ervan; u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen commerciële werving;
 • het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd proces als dat besluit rechtsgevolgen voor u heeft en u aanzienlijk treft;
 • het recht om uw toestemming in te trekken, wanneer de verwerking van uw gegevens op deze basis plaatsvindt;
 • het recht om richtlijnen op te stellen met betrekking tot het lot van uw gegevens na uw overlijden.


 Houd er rekening mee dat de uitoefening van deze rechten onderworpen kan zijn aan voorwaarden die worden bepaald door de toepasselijke wet- en regelgeving.

Ga voor meer informatie over je rechten naar de volgende websites:

·         https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/vie-privee/quels-sont-mes-droits-

·         https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_fr

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u ons op elk gewenst moment schrijven via het e-mailadres bovenaan dit privacybeleid.

We zullen zo snel mogelijk antwoorden en in ieder geval binnen maximaal een maand na ontvangst van uw verzoek. We kunnen u dan vragen om uw identiteit te bevestigen.

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Pressestraat 35, 1000 Brussel

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen

E-mail : contact@apd-gba.be